Exacte Zamów tłumaczenie Zamów wycenę

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

ZAMÓW TŁUMACZENIE   ZAMÓW TŁUMACZENIE


Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Anna Podoracka POLIGLOTA Biuro Tłumaczeń, ul. Jana Kazimierza 10B, 05-500 Piaseczno jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.exacte.pl. Przekazane nam przez Państwa dane (do których mogą należeć między innymi: imię i nazwisko, adres mailowy, numery telefonów, ew. inne dane służące do kontaktu, numery PESEL/NIP, adres, dane rachunku bankowego) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do celów realizacji przez nas usług oraz do celów wystawienia faktury za zrealizowane usługi. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi realizacja zawartych umów oraz obowiązki prawne ciążące na nas jako administratorze. Państwa dane nie będą wykorzystywane do celów profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Państwa dane będą przechowywane w okresie współpracy z administratorem danych, a także po jej zakończeniu przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będą udostępniane odpowiednim organom państwowym. Państwa dane będą, stosownie do potrzeb, udostępniane obsługującym nas biurom rachunkowym, naszym podwykonawcom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską oraz dostawcom usług komunikacji elektronicznej. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania (poprawiania) danych, wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych do innego administratora i prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: poliglota@post.pl.Zespół exacte.pl

ZAMÓW TŁUMACZENIE PISEMNE ZAMÓW TŁUMACZENIE USTNE
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i załączenie pliku do tłumaczenia.
(Patrz instrukcja: JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE ONLINE)
Niniejszym zlecam tłumaczenie tekstu z języka:
z języka:*   lub inny:
na język:*   lub inny:
Tłumaczenie:*
Wstaw plik do tłumaczenia:*
  w formacie doc, excel, pdf, jpg, tiff, ppt; maksymalna wielkość: 20MB
Preferowana data realizacji tłumaczenia:
Preferowana godzina realizacji tłumaczenia:
Dokumenty pomocnicze:
  Prosimy o załączeniu ewentualnych plików pomocnych przy realizacji tłumaczenia
Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko:*
Firma:
Telefon:*
E-mail:*
 
Proszę o wystawienie faktury VAT:
Dane do wystawienia faktury:
Nazwa Odbiorcy:
Adres Odbiorcy:
NIP:
 
Forma odbioru tłumaczenia:

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres w danych do wystawienia faktury)
Imię i nazwisko Odbiorcy:
Adres Odbiorcy:
Forma płatności:*

Po otrzymaniu zamówienia na tłumaczenie prześlemy ci na adres e-mail link do realizacji płatności.
Dodatkowe uwagi:
 
* - pola obowiązkowe