Exacte Zamów tłumaczenie Zamów wycenę

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia ustne TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE TŁUMACZENIA USTNE

tłumaczenia symultaniczne (wykłady, konferencje, sympozja)

tłumaczenia konsekutywne (rozmowy handlowe, spotkania kurtuazyjne, tłumaczenia techniczne, np. w hali fabrycznej, podczas testów, napraw)

tłumaczenia przysięgłe (podczas podpisywania umów notarialnych, w sądach i urzędach)

Spotkania z potencjalnymi kontrahentami, negocjacje umów, szkolenia, seminaria i konferencje to sytuacje, w których sprawna komunikacja i zrozumienie mają podstawowe znaczenie. W takich przypadkach nie warto ryzykować pomyłki i należy zainwestować w pewność, że odbiorca dobrze nas zrozumie i sami dobrze zrozumiemy naszych rozmówców.

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze tłumaczeń ustnych, w tym konferencyjnych i symultanicznych. Nasi tłumacze to najwyższej klasy specjaliści, którzy przepracowali setki roboczo-godzin. Od wielu lat POLIGLOTA zapewnia obsługę tłumaczeniową spotkań biznesowych, konferencji oraz spotkań dyplomatycznych. Pracowaliśmy dla Prezydenta Miasta Poznania, Starosty i Wojewody Wielkopolskiego. Obsługiwaliśmy wizyty w Poznaniu księcia Brabancji Filipa Koburga i jego małżonki Matyldy d’Udeken d’Acoz jak również hiszpańskiego księcia Filipa Burbona.

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE
Tłumaczenia konsekutywne najczęściej są wykonywane podczas kameralnych spotkań i rozmów. W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero, gdy mówca skończy swoją wypowiedź, która może być podzielona na części.

TŁUMACZENIA KONFERENCYJNE
Tłumaczenie konferencyjne odbywa się w środowisku konferencyjnym i wymaga posiadania przez tłumacza zaawansowanych umiejętności związanych z występowaniem publicznym (w przypadku tłumaczenia konsekutywnego, gdzie tłumacz występuje na scenie lub mównicy) i wysoce specjalistycznych umiejętności tłumaczenia symultanicznego (w przypadku tłumaczenia kabinowego).

TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE
Tłumaczenia ustne symultaniczne są wykonywane z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu technicznego, dzięki któremu uczestnicy konferencji słyszą tłumaczenie języka źródłowego na język docelowy w słuchawkach niemal bezpośrednio po wygłoszeniu tekstu przez mówcę. Tłumacz nie ma kontaktu z mówcą i dokonuje przekładu w czasie rzeczywistym (prelegent wygłasza komunikat bez przerw). W przypadku tłumaczenia symultanicznego (kabinowego) konieczne jest zatrudnienie 2 tłumaczy do danej kombinacji językowej, ponieważ tłumacze pracują naprzemiennie po 30 min. każdy.

TŁUMACZENIA SZEPTANE
Tłumaczenie szeptane to forma tłumaczenia symultanicznego, które jest wykonywane bez użycia specjalistycznego sprzętu. W tłumaczeniu szeptanym tłumacz znajduje się obok słuchacza lub niewielkiej grupy słuchaczy i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź prelegenta. Tłumaczenie szeptane jest stosowane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób (zazwyczaj nie więcej niż trzy) nie zna języka, którym posługuje się większość uczestników spotkania.

TŁUMACZENIA WYJAZDOWE
Tłumacz zajmujący się tego rodzaju tłumaczeniami towarzyszy osobie, bądź delegcji w czasie podróży, podczas wizyt, na spotkaniach bądź w trakcie różnego rodzaju rozmów. Osoba zajmująca się tłumaczeniami towarzyszącymi nazywana jest tłumaczem „asystującym” lub „towarzyszącym”. Tłumaczenia towarzyszące to najczęściej tłumaczenia typu liaison („zdanie po zdaniu”) lub tłumaczenia szeptane.