Exacte Zamów tłumaczenie Zamów wycenę

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia pisemne i ustne, Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Tłumaczenia przysięgłe. Warszawa, Poznań.           

Tłumaczenia przysięgłeTŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Wygoda

STRONA PRZELICZENIOWA TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO

Jedna strona przeliczeniowa tłumaczenia 1125 znaków ze spacjami.

Liczbę znaków można obliczyć z zastosowaniem narzędzia “Statystyka wyrazów” w programie Microsoft Word. Liczbę wyświetloną w pozycji Znaki (ze spacjami) dzielimy przez 1125 i otrzymujemy przybliżoną objętość tekstu do tłumaczenia.

Tłumaczenia przysięgłe to tłumaczenia dokumentów wymaganych do celów urzędowych, które są dostarczane wyłącznie w formie wydruków opatrzonych formułą poświadczającą ich zgodność z oryginałem oraz pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.

Przedstawienie tłumaczenia przysięgłego jest często warunkiem wstępnym przyjęcia i rozpatrzenia dokumentów przez urzędy, sądy i inne instytucje.

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY TŁUMACZONE PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO